Vankilajooga


Jooga & Mindfulness vankiloissa

Toiminnan tarkoituksena on vankien hyvinvoinnin tukeminen ja voimavaraistaminen sekä tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen.

​Tavoitteena on parantaa vankien olosuhteita ja suhtautumista itseensä sekä toisiin. Vaikutus näkyy lisääntyneen sisäisen jaksamisen myötä ympäristöön, kuten vanginvartijoihin ja koko yhteiskuntaan ja siten lisää turvallisuutta. 

​Vankilajooga edistää vankien rauhaa, terveyttä ja hyvinvointia. Vankilajoogan tukeminen vaikuttaa suoraan ja myönteisesti vankien jokapäiväiseen elämään eri puolilla maata. Lahjoitukset, taloudellinen avustus tai vapaaehtoinen toiminta on suora osoitus siitä, että me välitämme ihmisestä katsomatta hänen menneisyyteen vaan laitamme panoksemme ja toivomme parempaan tulevaisuuteen.

​Toiminnalla pyrimme vaikuttamaan ja nostamaan vankien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin luoden samalla tilaa muutokselle vangin omassa elämässä ja koko yhteiskunnassamme. 

Jooga edistää:

 • Fyysistä & henkistä tasapainoa
 • Keskittymiskykyä & Tavoitteellista toimintaa 
 • Myötätuntoa itseä & muita kohtaan 
 • Lievittää ahdistuneisuutta & masentuneisuutta 

VANKILAJOOGA:

 • Tarjoaa trauma-tietoista jooga- ja mindfulnessohjausta itsensä voimaannuttamiseksi ja kuntoutuksen välineenä.
 • Vähentää stressiin ja ratkaisematta jääneistä traumoista aiheutuvia fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia vaikutuksia sekä terveydenhuollon kustannuksia.
 • Kehittää itsetuntemusta, omanarvon tunnetta, empatiaa ja myötätuntoa, joka johtaa positiivisiin henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin etuihin valinnoissa.
 • Edistää rauhanomaista ja inhimillistä ympäristöä vangeille.
 • Pienentää riskiä aiemman teon/ rikoksen uusiutumiselle Jooga on uskonnosta & kulttuurista riippumaton.

Meistä

Vankilajooga on aluksi Yhdysvalloissa aloitettu projekti, jonka parissa työskentelivät kymmenet jooga- ja mindfulnessohjaajat. Heidän joukossaan kovan panoksensa antoi myös Tea Lehikoinen, joka kolmen vuoden aikana yhdessä muiden kanssa saivat aikaan positiivisia tuloksia ja satoja ylistäviä palautteita vangeilta ja vanginvartijoilta. Vapaaehtoisvoimin saatiin projekti, joka lähestyy vankeja uniikilla ja arvostavalla tavalla ja tarjoaa heille ihmisarvoista kohtaamista. Lähes kaikki ohjelmaan osallistuneet vangit kertoivat, että joogan ansiosta he rauhoittuivat paremmin, nukahtivat helpommin ja lisääntyneen itsetuntemuksen myötä heidän oli helpompi olla. Lue lisää “Prison Yoga and Meditation” organisaatiosta täältä. ​

Tea Lehikoisen palattua takaisin Suomeen, hän päätti seuraavana vuonna 2018 ottaa yhteyttä paikallisiin vankiloihin ja tuoda Vankilajooga ja meditaatio- konseptia myös Suomeen. Keväällä 2019 yhdessä monien vapaaehtoisten kanssa saatiin käynnistettyä projekti Riihimäellä ja Vantaalla. Suosio nousi nopeasti koska todellinen tarve ja hyödyt huomattiin välittömästi. Mielenkiintoa ovat osoittaneet myös kolmas vankila ja resurssien puitteissa jatkossa pystymme tarjoamaan joogaa laajemmin myös muille halukkaille ja mielenkiintoa osoittaneille. 

Meidän missio

Missiona on tarjota vangeille, vankilan henkilökunnalle ja vapaaehtoisille tehokkaita, näyttöön perustuvia työkaluja kuntoutukseen sekä mahdollisuutta itsensä kehittämiseen ja henkilökohtaisen transformaatioon.

Tule vapaaehtoiseksi

Toimintamme kasvaa kaiken aikaa ja ryhmiä tulee lisää. Siksi tarvitsemme jooga- ja meditaatio/ Mindfulness ohjaajia. Jooga-tai meditaatio-ohjaajana toimit yhdessä työparin kanssa ryhmän ohjaamisessa.

​Ohjaajina toimivat koulutuksen saaneet vapaaehtoiset.  

​Tarjoatko jotain muuta, jota voisimme mahdollisesti viedä vankilamaailmaan?
Ota meihin yhteyttä!

Ajankohtaista

VANKIEN PALAUTTEET 2019 

Kysyimme joogatunneille osallistuneilta henkilöiltä palautteita osallistumisesta ja saimme kunnian tutustua heidän mielipiteisiinsä joogatunneista. Plautteiden perusteella suurin osa vastaajista kertoi olevansa tyytyväinen toimintaan ja toivoivat meidän järjestävän useammin. Lisäksi osa vastaajista ilmoitti parantuneesta unenlaadusta ja kohentuneesta mielialasta.

PALAUTTEET 2019

 • ”Pyrin tunnilla ajattelemaan, että olen jossain muualla ja sitten keskityn hengitykseen. Minulla on keskittymishäiriö, ADHD, ja olen huomannut, että tämä auttaa keskittymiseen.”
 • “I think yoga for prisoners is very good idea because there’s nothing what we can do for change in our minds.” – Oldrich, Riihimäen vankila
 • “Hyvä homma ja tällaisia voi olla viikoittain.”
 • ”Olen ollut muutamia vuosia osastolla, jossa sellit olivat kiinni vähintään 20 tuntia päivässä. Tämä olisi ollut silloin hyvä juttu. Kunnon ylläpitäminen oli vaikeaa harvojen liikuntahetkien avulla.”
 • “On hyvä, että on järjestetty tällaista erilaista toimintaa. Tunteja saisi olla useamminkin. Itsellä tässä vaiheessa koen osin rentouttavan ja rauhallisen liikuntamuodon.”
 • “Liikkuvuutta lisäävät liikkeet ovat loistavia.”
 • Ei kaikki tietysti koe joogaa omakseen, en itsekään välitä jostain energiavirtausjutuista. Minulle rentoutuminen on tässä tärkein juttu.”

Tea Lehikoinen
Jooga- ja meditaatio-opettaja
Tunnetaito-ohjaaja MM®
Coach