Tunnetaidot

Tunnetaitojen opetusta lapsille ja nuorille

Tea Lehikoinen valmistui Tunnetaito-ohjaajaksi MM® lapsille ja nuorille keväällä 2020. Koulutuksessa on kokemuksellisesti perehdytty monimenetelmällisiin (MM) tunnetaitojen opettamisen keinoihin: luoviin tunnetyöskentelyn menetelmiin, kehollisiin ja liikkeellisiin menetelmiin, mielikuvaharjoitteisiin, tietoisen läsnäolon sekä satuhieronnan ja draaman menetelmiin. 

Tunnetaito podcast with Tea

​Tunnetaidot vaikuttavat hyvinvointiimme kokonaisvaltaisesti aina mielestä kehoon ja ihmissuhteisiimme saakka. Tunteet ja tarpeet ovat ihmisten yhteinen nimittäjä – tunteen takana on aina jokin tarve (nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, turvallisuuden tarve, hyväksyntä, läheisyys jne…)

​Kun omaa tunnekokemustaan osaa tunnistaa, käsitellä, kuvata ja ilmaista, ja tulee sen kanssa turvallisesti aikuisen taholta ymmärretyksi, ei ole tarvetta vetäytyä, lyödä, huutaa tai tehdä muuta aikuiselle haastavalta näyttävää käyttäytymistä. Kun lapsi ja nuori ymmärtää omia ja toisten tunteita ja pystyy ilmaisemaan sisäistä tunnekokemustaan toisille, sosiaalisissa tilanteissa toimiminen sekä toisten ja itsensä huomioiminen helpottuvat.

Kaikilla meillä on tunteita, mutta miten esimerkiksi vanhemmat pystyvät tukemaan lastaan paremmin tunnekuohussa? Mitä työkaluja vanhemmilla on? Mitä paremmin osaamme tukea ja kannatella lapsia ja nuoria heidän tunnekuohuissa, sitä helpommin he kokevat voimaantumisen tunnetta (olen hyvä tyyppi!) ja tuntevat itsensä arvokkaiksi, rakastetuiksi ja nähdyiksi juuri sellaisena kuin he ovat. Tunteita tulee ja menee, ja on sallittua tuntea.

​Tunteet ohjaavat kaikkea toimintaamme ja oppimistamme. Tunteet ovat aistimuksia, jotka ovat meidän kehossa. Se on osa ihmisyyttämme – siihen kuuluvat ajatukset, kasvojen ilmeet ja käyttäytyminen eri tilanteissa. Varsinkin lapset aistivat aikuisten tunteet eikä niinkään heidän sanojaan tai lauseitaan. Ne tuovat niin ikään kuin kokemuksia meidän omiin elämyksiimme, ja rikastuttavat elämäämme monella eri tavalla – niin hyvässä kuin pahassa.

Tunnetaitoryhmien aikana käymme läpi mitä tunnetaitdot ovat, opimme niiden säätelystä ja ilmaisemisesta sekä tunnistamaan perustunteita kehossa: mistä tiedän, että olen vihainen, surullinen, pelokas, tai mistä häpeän/ syyllisyyden tunteet johtuvat? Miten pääsen käsittelemään niitä edelleen eri säätelykeinojen avulla, esim. hengitys? 

​​Tunnetaitoryhmien jälkeen koulu, hoitajat ja vanhemmat oppivat kannattelemaan ja ymmärtämään tunteita paremmin, jolloin työn tavoitteiden saavuttaminen helpottuu. Hoitajat ja vanhemmat saavat selkeitä raameja, menetelmiä ja keinoja sekä ymmärrystä ja varmuutta omien sekä muiden tunteiden kohtaamiseen ja näin tunnetaitojen tukemiseen lapsen arjessa. Opeteltavat monimenetelmälliset keinot pohjautuvat alan tutkimustietoon ja käytännön hyväksi havaittuihin kokemuksiin.

“Lapset ovat arvokkain tulevaisuus, mikä meillä on”

​Nuoret oppivat tunteista, niiden käsittelystä, säätelystä ja ilmaisemisesta rakentavalla tavalla – voimaannuttaen heitä ja antaen heille itsetuntoa tietäen paremmin keitä he ovat, mitä haluavat: missä olen hyvä, mitkä ovat kehityksen kohteeni – samalla löytäen omia rajoja ja niiden kokeilua. 

Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluaisit tietää lisää palveluistani ja tunnetaito-ohjaajuudesta, lähetä minulle sähköpostia tai yksityisviesti nettisivujeni kautta.

​Lisää tietoa tunnetaidoista ja tunnetaito-ohjaajuudesta löytyy myös

Tunne ja Taida Oy:n sivuilta www.tunnejataida.fi.

    Tea Lehikoinen
    Jooga- ja meditaatio-opettaja
    Tunnetaito-ohjaaja MM®
    Coach